8
mar

Polityka Prywatności

   Autor: admin   kategoria:

Polityka Prywatności strony www.paweltworkowski.pl i komponentów serwisu.

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis www.paweltworkowski.pl jest stroną autorską. Wszystkie strony oraz podstrony, jak również materiały oznaczone © pawel.tworkowski.pl znajdują się pod ochroną tej Polityki Prywatności.

1.2 Paweł Tworkowski zwany dalej Autorem, lub Administratorem serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność serwisu w Internecie.

1.3 Administrator nie gromadzi, nie oddaje i nie sprzedaje danych użytkowników bez ich zgody.

1.4 W serwisie publikowane są treści wyrażające obiektywne bądź subiektywne zdanie autora. Treści te mogą być dowolnie interpretowane.

§2. Zasoby i Treść na stronie

 2. paweltworkowski.pl jest stroną autorską. Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie w części lub w całości bez pisemnej zgody autora jest zabronione. [Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.] (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

 2.1 Pliki przeznaczone do pobrania są oznaczone wyraźnie napisem ‘’DO POBRANIA (przed pobraniem zapoznaj się z Polityką prywatności) Wszystkie treści z tych materiałów są chronione prawem autorskim.

 2.2 Wszystkie teksty piosenek, wiersze oraz artykuły publikowane w serwisie są mojego autorstwa i są ściśle chronione ustawą z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Absolutnie zabrania się wykorzystanie testów bez zgody autora.

§3. Pobieranie i Korzystanie z plików

 3.1 Materiały pobierane ze strony www.paweltworkowski.pl nie mogą być powielane, nie można zmieniać ich treści i rozpowszechniać bez zgody autora. Zakazane jest też umieszczanie ich w innych miejscach niż www.paweltworkowski.pl.

 3.2 Wszystkie teksty są dziełem autora strony. Mogą być łudząco podobne do innych znalezionych w internecie.

 3.3 Dokładam wszelkich starań, aby publikowane teksty były wolne od błędów merytorycznych oraz ortograficznych.  Nie ponoszę odpowiedzialności za powstałe.

 3.4 Wykorzystywanie tekstów publikowanych na stronie w celach zarobkowych jest surowo zabronione.

 3.5 Korzystając ze strony www.paweltworkowski.pl lub też rejestrując się na niej jednocześnie AKCEPTUJESZ niniejszą Politykę Prywatności.

§4. Użytkownicy

 4.1 Od użytkowników serwisu www.paweltworkowski.pl nie są pobierane żadne dane osobowe. Wyjątek stanowią dane wymagane podczas rejestracji w serwisie. Pobierane dane wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji pomiędzy administratorem a zarejestrowanym użytkownikiem. Dane mogą być wykorzystywane jedynie w celach marketingowych serwisu i tylko w zakresie regulowanym polskim prawem.

4.2 Zgromadzone dane są przechowywane w bazie, pod ścisłym nadzorem. Dostęp do nich ma Administrator oraz osoby, które zostały przez niego upoważnione.

 §5. Postanowienia Końcowe

5.1 Zmiany w Polityce prywatności będą pojawiać się na bieżąco i obowiązywać w od dnia ich wprowadzenia.

 5.2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach w serwisie www.paweltworkowski.pl

 5.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Copyright © 2012 paweltworkowski.pl  Paweł Tworkowski